ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย ณัฐพงษ์   อุ่นชัย                           ID 533011211018          

ชื่อเล่น ด๊าส                                           

ศึกษาที่คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขา .บ.ภาษาอังกฤษ    กลุ่ม 2 เลขที่ 25

โทรศัพท์ 0883084879

facebook,Hi5,e-mail: das-english@hotmail.com

ที่อยู่ 197 หมู่6 บ้าน ยางคำ ตำบล อุ่มเหม้า อำเภอ ธาตุพนม จังหวัด นครพนม 48110

น้ำหนัก 76 กิโลกรัม

ส่วนสูง 170 เซนติเมตร

อายุ 19 ปี

Advertisements