เนื่องจากว่าเจ้าของเว็บไซดืต้องการที่จะเก็บข้อมูลที่ตนเองมีเก็บไว้เผื่อวันหนึ่งอาจจะอยากใช้ข้อมูลขึ้นมา แต่ถะว่าเก็บข้อมูลไว้ในไดร์ของคอมพิวเตอร์มันก็ไม่สามรถเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ได้ ผมจึงจัดทำเว็บไซด์ขึ้นมา จุดประสงคืก็ต้องการเก็บข้อมูลขอลตนเองและต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้กับคนอื่นด้วย

ที่มาของชื่อเว็บไซด์

d มาจากคำว่า das เป็นชื่อของผมเอง

e มาจากคำว่า english education เป็นชื่อสาขาที่ผมเรียนอยู่

a มาจากคำว่า art & science เป็นชื่อคณะที่ผมเรียนอยู่

n มาจากคำว่า npu เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ผมเรียนอยู่

2 มาจากคำว่า group 2 เป็นกลุ่มที่ผมเรียนอยู่

t มาจากคำว่า teacher คือผมเรียนครู5ปี

f มาจากคำว่า future คือ อนาคตของผม

รวมแล้วก็จะได้ว่า www.dean2tf.wordpress.com

Advertisements